عیب یابی و تعریف ریموت هیوندای و کیا

عیب یابی و تعریف ریموت هیوندا و کیا

در خودروهای هیوندا و کیا که مجهز به سیستم کیلس نیستن و ریموت آنها از نوع معمولی هست، برای عیب یابی و تعریف ریموت باید با استفاده از دستگاه دیاگ و از منوی transmitter اقدام کنید، توی این فیلم، روی یک خودروی هیوندایی آزرا عملیات...