تهران، شهر جدید پردیس، پارک علم و فناوری، مرکز رشد

مجموعه iFix، چالش های کاری تعمیرکاران خودرو که نیاز به بهره گیری از یک سرویس پشتیبانی فنی دقیق، قوی و سریع است را تشخیص داده و بر اساس این نیاز، سیستم منحصر به فرد، با عنوان سرویس پشتیبانی فنی iFix ویژه ی تعمیرکاران خودرو طراحی و راه اندازی نموده است.