سرویس های ویژه پشتیبانی فنی

انواع پکیج های پشتیبانی فنی iFix

سرویس نقره ای1،015،000

 • توضیح کدهای خطا
 • توضیح پارامترها و عملگرها
 • توضیح علائم هشدار، پیغام و اخطارها
 • پشتیبانی نرم افزارهای GDS, Microcat, GSIC
خرید سرویس

سرویس نقره ای (5% تخفیف)2،890،000

 • توضیح کدهای خطا
 • توضیح پارامترها و عملگرها
 • توضیح علائم هشدار، پیغام و اخطارها
 • پشتیبانی نرم افزارهای GDS, Microcat, GSIC
خرید سرویس

سرویس نقره ای (10% تخفیف)5،475،000

 • توضیح کدهای خطا
 • توضیح پارامترها و عملگرها
 • توضیح علائم هشدار، پیغام و اخطارها
 • پشتیبانی نرم افزارهای GDS, Microcat, GSIC
خرید سرویس

سرویس طلایی1،275،000

 • توضیح کدهای خطا
 • توضیح پارامترها و عملگرها
 • توضیح علائم هشدار، پیغام و اخطارها
 • پشتیبانی نرم افزارهای GDS, Microcat, GSIC
 • ارائه ی نقشه های برقی متعارف
 • توضیح محل قرارگیری قطعات و یونیت ها
 • راهنمایی در مورد تعریف ریموت و سوئیچ
 • ارائه ی کد سوئیچ هیوندا وکیا
 • شرکت در کلاس عیوب شایع خودروها به صورت ماهیانه
خرید سرویس

سرویس طلایی ( 5% تخفیف )3،630،000

 • توضیح کدهای خطا
 • توضیح پارامترها و عملگرها
 • توضیح علائم هشدار، پیغام و اخطارها
 • پشتیبانی نرم افزارهای GDS, Microcat, GSIC
 • ارائه ی نقشه های برقی متعارف
 • توضیح محل قرارگیری قطعات و یونیت ها
 • راهنمایی در مورد تعریف ریموت و سوئیچ
 • ارائه ی کد سوئیچ هیوندا وکیا
 • شرکت در کلاس عیوب شایع خودروها به صورت ماهیانه
خرید سرویس

سرویس طلایی ( 10% تخفیف )6،880،000

 • توضیح کدهای خطا
 • توضیح پارامترها و عملگرها
 • توضیح علائم هشدار، پیغام و اخطارها
 • پشتیبانی نرم افزارهای GDS, Microcat, GSIC
 • ارائه ی نقشه های برقی متعارف
 • توضیح محل قرارگیری قطعات و یونیت ها
 • راهنمایی در مورد تعریف ریموت و سوئیچ
 • ارائه ی کد سوئیچ هیوندا وکیا
 • شرکت در کلاس عیوب شایع خودروها به صورت ماهیانه
خرید سرویس

با سرویس های ما بیشتر آشنا شوید

سرویس پشتیبانی فنی به زبان ساده

مقایسه سرویس های پشتیبانی فنی نقره ای و طلایی