تنطیم آپشن های سورنتو 2013

تنظیمات منوی صفحه آمپر کیا سورنتو

در خودروهای پیشرفته ی امروزی بسیاری از امکانات خودرو را می توانید از منوی صفحه آمپر فعال ، غیرفعال یا شخصی سازی کنید. این آپشن ها و امکانات شامل مواردی هست مانند کنترل چراغ ها، صندلی، قفل درب ها ، تنظیمات سرویس های دوره ای...