ریست و کالیبره صندلی برقی

ریست و کالیبره صندلی برقی

در خودروهایی که مجهز به صندلی برقی به همراه حافظه هستند، اگر صندلی باز یا تعویض شود یا یونیت صندلی جابجا شود یا به هر دلیلی یونیت صندلی موقعیت ابتدایی و انتهایی خود را از دست بدهد، نیاز است که با دستگاه دیاگ موقعیت صندلی...