آپشن VRS در خودروی کیا اپیروس

آپشن VRS در خودروی کیا اپیروس

آپشن VRS در خودروی اپیروس فول آپشن VRS (Variable rack stroke) یا فرمان با کورس متغییر شانه ای، با محدود کردن چرخش فرمان در خودروهای هیوندا و کیا از برخورد زنجیر چرخ با قسمت داخلی گل گیر جلوگیری می کند و همچنین پایداری خودرو را در...