کدینگ صفحه آمپر

کدینگ صفحه آمپر CLU

کدینگ صفحه آمپر در خودروهای هیوندا و کیا بعد از تعویض یا بعضی تعمیرات لازم است صفحه آمپر کدینگ‌ شود تا به درستی کار کند، برای انجام این کار شما نیاز به یک کد دارید که باید با توجه به شماره شاسی از نمایندگی دریافت کنید...
استخراج کد صفحه آمپرهیوندا و کیا

استخراج کد صفحه آمپر هیوندا و کیا

استخراج کد صفحه آمپر در خودروهای هیوندا و کیا در زمان تعویض صفحه آمپر این یونیت باید کدینگ بشه تا به درستی کار کند، این کدینگ مانند پیکره بندی در خودروهای فرانسوی است، تا زبان نمایشگر، واحد ها و عملکرد آن درست باشد. برای بدست آوردن...