آپشن بخارزدایی خودکار

آپشن بخارزدایی اتوماتیک خودرو

آپشن بخارزدایی خودکار سنسور بخار ، مه یا Fog سنسور یکی از اجزای سیستم بخارزدایی خودکار یا Auto Defogging است که اطلاعات آن مستقیم به یونیت تهویه مطبوع می رود، این یونیت با استفاده از اطلاعات سنسور بخار از ایجاد و بیشتر شدن بخار روی شیشه...