آی فیکس تست و بررسی کیا سورنتو 2013

تست و بررسی کیا سورنتو 2013

در این فیلم یک خودروی کیا سورنتو رو باهم بررسی می کنیم و امکانات و آپشن های این ماشین رو چک می کنیم