تنظیم حافظه ی صندلی

تنظیم حافظه صندلی کیا سورنتو

تنظیم حافظه صندلی یکی از آپشن های کاربردی خودروهای امروزی، حافظه ی صندلی، آیینه و فرمان است که با توجه به استفاده ی نفرات مختلف از خودرو، هر نفر می تونه، تنظیم مختص خودشو انجام بده و اونو توی حافظه صندلی ذخیره کنه که هر...