ریست و تنظیم سانروف

ریست و تنظیم سانروف

در این فیلم روش ریست و کالیبره ی سانروف را در خودروهای هیوندا و کیا آموزش میدیم