فرمان برقی سه حالته (مد رانندگی)

آپشن فرمان سه حالته ( مد رانندگی)

فرمان سه حالته در خودروهای امروزی یه آپشنی وجود داره به نام حالت رانندگی یا Drive mode که راننده با توجه به شرایط رانندگی و نیازش یکی از حالت ها رو انتخاب می کنه، در خودروهای یه کم قدیمی تر این دکمه روی فرمان قرار داره...