درب باک ماشینت کدوم طرفه؟

درب باک ماشینت کدوم طرفه؟

در اکثر خودروها علامتی در صفحه آمپر خودرو وجود دارد که جهت قرارگیری درب باک را روی بدنه ی خودرو نشان می دهد، این علامت یا به صورت فلش هست یا به شکل یک نازل روی علامت پمپ بنزین قرار می گیرد،