کالیبره سنسور زاویه فرمان

کالیبره سنسور زاویه فرمان کیا سراتو

کالیبره سنسور زاویه فرمان سنسور زاویه فرمان یکی از مهمترین سنسورهای سیستم کنترل پایداری یا ESP است و البته در خودروهایی که مجهز به فرمان برقی EPS هستند، اهمیت و کاربرد این سنسور بیشتر نیز هست.