کالیبراسیون سنسور شتاب

کالیبراسیون سنسور شتاب

کالیبره سنسور شتاب سنسور شتاب یکی از اجزای مهم سیستم کنترل پایداری است که اگر دچار خرابی یا بهم ریختن کالیبره شود، سامانه کنترل پایداری از کار می افتد و چراغ اخطار آن در صفحه آمپر روشن می شود.
ریست سنسور شتاب کیا اپتیما

ریست سنسور شتاب کیا اپتیما

سنسور شتاب یکی از اجزای مهم سیستم کنترل پایداری یا ESP است که در مواقعی خرابی یا از کالیبره خارج شدن آن باعث از کار افتادن این سامانه و روشن شدن چراغ اخطار ESP در صفحه آمپر می شود. مهمترین دلیل از کالیبره خارج شدن...