سیستم فرمان فوق پیشرفته خودروهای فردا

فرمان فوق پیشرفته خودروهای فردا

اختراع جدید شرکت ZF آلمان سیستم پیشرفته فرمان easy turn که از اختراعات شرکت ZF آلمان هست، می تونه تحول بزرگی توی صنعت خودرو ایجاد کنه و پارک کردن، دور زدن و به طور کلی رانندگی رو بیش از پیش راحت و لذت بخش تر...