کدینگ صفحه آمپر

کدینگ صفحه آمپر CLU

کدینگ صفحه آمپر در خودروهای هیوندا و کیا بعد از تعویض یا بعضی تعمیرات لازم است صفحه آمپر کدینگ‌ شود تا به درستی کار کند، برای انجام این کار شما نیاز به یک کد دارید که باید با توجه به شماره شاسی از نمایندگی دریافت کنید...