عیب یابی کیا سورنتو 2013

عیب یابی کیا سورنتو 2013

روش عیب یابی کیا سورنتو را در این ویدئو باهم می بینیم و با یونیت های مختلف این خودرو و روش انتخاب صحیح آنها آشنا می شویم.