ارزیابی و معرفی مرکز صافکاری و نقاشی

ارزیابی و معرفی مرکز صافکاری و نقاشی

ارزیابی و معرفی تعمیرگاه تعمیرگاه تخصصی صافکاری و نقاشی تاپ سرویس موقعیت جغرافیایی : شمال شرق تهران تخصص : صافکاری ، نقاشی و تعمیرات سپر سطح تجهیزات : A فضای تعمیرگاهی: A ویژگی ها: امکانات و تجهیزات به روز، فضای تعمیرگاهی مناسب و رضایت بالای مشتریان