موتور تزریق مستقیم GDI

عملکرد موتور تزریق مستقیم GDI

موتور تزریق مستقیم GDI نسل جدید سیستم تزریق سوخت موتورهای بنزینی از نوع تزریق مستقیم یا GDI است، در این نوع موتورها سیستم سوخت رسانی به دو بخش کم فشار ( از باک تا پمپ فشار بالا) و پر فشار ( از پمپ فشار بالا...