چراغ اخطار باد تایر TPMS

عیب یابی سیستم پایش باد تایر TPMS

در اکثر خودروهای جدید سیستمی بر روی خودرو نصب شده است به نام پایش باد تایر یا tpms که در صورتی کم بودن باد تایر چراغ اخطاری را در صفحه آمپر خودرو روشن می کند و خیلی از مواقع با تنظیم باد خالی این مشکل...
چراغ اخطار باد تایر TPMS

چراغ اخطار باد تایر TPMS

در این ویدئو در مورد چراغ اخطار بادتایر tpms و دلیل روشن شدن این چراغ اخطار و روش خاموش کردن آن صحبت می کنیم.