آپشن اتوهلد Auto Hold

آپشن اتوهلد (Auto Hold)

توهلد یکی آپشن های مفید خودروهای امروزی است که رانندگی در شهرهای پرترافیک را راحت تر می کنه و خستگی راننده در شلوغی های خیابان ها کمتر می شود. برخلاف تصور خیلی از افراد سیستم اتوهلد ربطی به ترمز دستی برقی ندارد به این معنی...