تست جاده ی بورگوارد BX7

تست جاده ی بورگوارد BX7

توی این ویدئو با خودروی بوگوارد BX7 رانندگی می کنیم و آپشن ها و توانایی های این خودرو را بررسی می کنیم، این خودرو آپشن های جالب و جدیدی دارد که همه ی آنها را با هم تجربه می کنیم.
آپشن های قسمت عقب بورگوارد BX7

آپشن های قسمت عقب بورگوارد BX7

خودروی بورگوارد BX7 محصول بزرگتر کمپانی بورگوارد است، این خودروی suv هفت نفره امکانات و آپشن های بسیار زیادی دارد که توی فیلم های قبلی در مورد آنها به صورت کامل صحبت کردیم، در این فیلم به صورت کامل درمورد آپشن های صندوق عقب و...