آپشن های قسمت عقب بورگوارد BX7

آپشن های قسمت عقب بورگوارد BX7

خودروی بورگوارد BX7 محصول بزرگتر کمپانی بورگوارد است، این خودروی suv هفت نفره امکانات و آپشن های بسیار زیادی دارد که توی فیلم های قبلی در مورد آنها به صورت کامل صحبت کردیم، در این فیلم به صورت کامل درمورد آپشن های صندوق عقب و...