عیب یابی ساعتی فرمان (clock spring)

عیب یابی ساعتی فرمان (clock spring)

قطعه ساعتی فرمان یا فلت فرمان یا clock spring یکی از قطعات مصرفی و پر خرابی خودروهای امروزی است که وظیفه ی ارتباط ارتباط تجهیزات روی فرمان رو با قسمت های دیگر خودرو رو فراهم میاورد و به دلیل چرخش و حرکت دائمی خرابی زیادی...