تنظیم آپشن های مرسدس بنز cls500

تنظیم آپشن های بنز CLS 500

در خودروهای پیشرفته ی امروزی بسیاری از تنظیمات و ریست ها رو میشه از صفحه آمپر انجام داد و قسمت های مختلف خودرو را از صفحه کیلومتر کنترل یا تنظیم کرد، این امکانات و آپشن ها از ریست سرویس های دوره ای گرفته تا تنظیم...