دستی کشیدن با ترمز دستی برقی

دستی کشیدن با ترمز دستی برقی

کشیدن ترمز دستی برقی در حرکت در خودروهای پیشرفته ترمز دستی برقی را نیز یونیت کنترل پایداری یا همون ESP کنترل می کند و کامپیوتر جداگانه ای برای ترمز دستی برقی نداریم، در این خودروها این سیستم بسیار هوشمندتر شده است و در مواقعی اضطراری شما...