خواندن و‌‌ نوشتن شماره VIN

خواندن و نوشتن VIN

شماره شاسی یا vin number به عنوان کد ملی خودرو محسوب می‌شود و شما با استفاده از این شماره می تونید به تمام اطلاعات خودروی مورد نظر دسترسی پیدا کنید، این اطلاعات شامل: نوع و مدل خودرو، کشور تولید کننده، کشور سفارش دهنده، آپشن ها،...